Alle straten in Oosterbierum

Oosterbierum heeft 25 straten.
Bekijk hieronder alle straten in de plaats Oosterbierum. Klik een straat aan om alle huisnummers te zien die er in deze straat zijn. Het is ook mogelijk om het zoekventer te gebruiken om een bepaalde straat te zoeken. Alle straten staan op alfabetische volgorde.

Foto credit: Unsplash
Straatnaam
't Nebke
Alef van Idsingawei
Bauke Poelstrastrjitte
Beintsemiedleane
Brits
Buorren
Dr Jelle Zijlstraleane
Eilân
Eilânswei
Fiskerspaed
Haerdawei
Harneleane
Hoarnestreek
Keatsebuorren
Konkelswei
Lidlumerwei
Miedleane
Sedyk
Sint Jorisstrjitte
Skieppeleane
Skoalstrjitte
Slachte
Spoarreed
Stasjonsreed
Terp